dilluns, 2 de gener del 2017

ESPERANÇA PER RAMADERIA PIFARRÉ

EL TSJC DICTA LA NUL·LITAT DE LA DARRERA SENTÈNCIA DEL CAS RAMADERIA PIFARRÉ

El passat dilluns la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, amb seu a Barcelona, ha estimat el recurs extraordinari per infracció processal formulat per RAMADERIA PIFARRÉ contra la Sentencia de la Audiència Provincial de Lleida dictada en data 25/02/2016 i que va desestimar el recurs d’apel·lació interposat al seu torn contra la Sentència del Jutjat de Primera Instància Nº 3 de Lleida, en relació a la inexistència d’accessos de RAMADERIA PIFARRÉ.


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acollit dos dels diversos motius d’impugnació que RAMADERIA PIFARRÉ va formular contra la Sentència de l’Audiència Provincial de Lleida, i que son relatius a qüestions d’índole estrictament processal, com seria no haver tingut en compte una sèrie de fets nous ocorreguts amb posterioritat a la sentència de primera instància (la col·locació per part de l’Ajuntament de Lleida de senyals limitatius de tonatge en el camí de servei de l’ADIF, que impossibilitaria la circulació dels camions necessaris per a l’abastiment de RAMADERIA PIFARRÉ)  ni tampoc haver tingut en compte documents administratius també posteriors (com seria una resolució de l’Ajuntament de Lleida i una resolució del DARP que acreditarien les dificultats d’accés a la granja arran del tancament del camí per part de PLAGAR I SERVEIS SOCIALS).  
L’estimació del recurs formulat per RAMADERIA PIFARRÉ suposa que s’hagi declarat la nul·litat de la Sentència de l’Audiència Provincial de Lleida per haver incorregut en infraccions processals constitutives d’indefensió per a RAMADERIA PIFARRE, i la necessitat que sigui aquest òrgan judicial el que tramiti novament el recurs d’apel·lació al seu dia desestimat i respecti el dret de RAMADERIA PIFARRÉ a que determinats fets nous no tractats pels Jutjat de Primera Instancia Nº 3 de Lleida  i nous elements de prova hagin de ser valorats per l’Audiència Provincial de Lleida i dicti una  nova sentència sobre l’assumpte en substitució de la sentència ara anul·lada.
L’estimació del recurs per part del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no prejutja quin ha de ser el nou contingut de la sentència que hagi de dictar l’Audiència Provincial de Lleida, però sí que li indica que ha de tenir en compte a l’hora de valorar l’assumpte determinats fets omesos, practicar noves proves sobre aquests fets i tenir en compte nous documents rellevants sobre l’assumpte.

Aquesta reprovació del TSJC a l’Audiència Provincial és un cas totalment extraordinari des del punt de vista jurídic. El TSJC retorna a Lleida tot l’expedient amb l’ordre de nul·litat per manifesta infracció processal al no tenir en compte documentació i fets decisius a l’hora de practicar la sentència. Ara documents del DARP, peritatges o un decret de La Paeria on es reconeix la necessitat de pas per garantir el funcionament de l’explotació familiar es revisaran com a proves del cas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada