divendres, 26 de febrer del 2016

PREC AL PLE DE LA PAERIA

Benvolgut Alcalde, regidors de totes les agrupacions polítiques, ciutadans i ciutadanes de Lleida. Avui justament després de 5 mesos i un dia de la moció SALVEM RAMADERIA PIFARRÉ presentem un nou prec a la nostra Paeria.Per introduir-lo recordarem que en aquella moció de fa 5 mesos vam advertir de les conseqüències de no aturar el bloqueig moral i productiu a Ramaderia Pifarré. Totes les nostres previsions d’aquell moment,  malauradament, s’han confirmat durant el temps. Dificultats en la viabilitat i el treball diari de la granja , problemes a l’hora de retirar cadàvers d’animals, gestió fora del normal per retirar animals vius, estar saturats de fems a l’explotació… ho vam dir....ha passat….i a hores d’ara ningú ha posat cap solució raonable.

Com saben l’inici del problema radica en la col·locació de 2 tanques en el camí centenari. La primera a la part baixa del camí feta amb blocs de formigó i sense cap tipus de llicència municipal i que fa pocs dies l’Ajuntament ha demanat la seva retirada oficialment i per escrit… ara després de 5 mesos… però mai es tard. I una segona tanca a la part superior de la qual es va demanar una llicència però la construcció realitzada no es va ajustar a normativa perquè es va canviar el projecte original  i la tipologia de tancament i també perquè no es complien les distàncies que figuraven a la llicència. Ara, a més, aquesta tanca ocupa una finca veïna i està fora dels límits de propietat com acrediten clarament les escriptures les quals són irrefutables.

Per tot això demanem:

1-Que tenint coneixement que La Paeria ha iniciat la tramitació del PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, NÚM 15-550, en relació a les obres executades a la Partida Caparrella nº 114 de Lleida, consistents en la col·locació d’una porta metàl·lica d’accés a la finca sense ajustar-se a condicions del títol administratiu atorgat (Llicència d’obres- exp.15-340). Demanem als responsables d’urbanisme que revisin la situació i procedeixin a la il·legalització de la tanca per no complir ni distàncies del projecte, ni tipus de tancament presentat en el projecte inicial i , a més, per haver fet la instal·lació en una finca veïna.

2-Que a més, amb les dades de propietat i les escriptures actualitzades també s’hauria de revisar la tramitació del PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT URBANÍSTICA, NÚM. DU 15-579, en relació a les obres d’ampliació de la casa executades a la Partida Caparrella nº 114 de Lleida. I procedir a les actuacions de revisió a partir de la nova documentació presentada a La Paeria.

Regidors i regidores avui serà una llarga jornada de treball per vostès, tornaran a casa amb el pes de les hores, la tensió de l’acumulació de feina i de tenir molts temes sense tancar…però demà serà dissabte i tot s’esvairà. Nosaltres estem esperant aquest dissabte des de fa més de 5 mesos i vivim continuament en la desesperança i en la sensació de la més gran injustícia….no s’ho poden imaginar.

Nosaltres seguim i seguirem demanant #solucionsramaderia x #salvemramaderia perquè l’energia que ens mou és neta i clara i perquè el nostre combustible és la nostra família, la gent amiga de l’Horta on ens hem criat i també el caliu de molta ciutadania lleidatana que ens fan sentir cada dia el seu suport autèntic i sincer.

Per acabar…. Avui tornaré a casa i la resta de la família i molts amics i amigues em preguntaran…. Què ha dit La Paeria? M’agradaria dir-los que no hem escoltat excuses, que no hem tornat a veure com les institucions es passen la pilota….m’agradaria dir als nostres… a tota la ciutadania lleidatana que tenim esperança per un missatge en forma de propostes futures i reals a la nostra situació…m’agradaria sentir… FETS.

Gràcies a tots per la seva atenció. Que acabin de passar un bon dia!dissabte, 6 de febrer del 2016

GIR DE 18Oº EN EL CAS RAMADERIA PIFARRÉ

Des de fa setmanes la família Pifarré ha realitzat un exhaustiu treball de documentació encaminat a analitzar les escriptures de propietat dels terrenys colindants implicats en el camí centenari.
Aquesta revisió va estar motivada per les referències que els pares de la família atribuïen als padrins quan aquests de manera verbal afirmaven que els límits de propietat no eren com actualment estan disposats. En contrastar les escriptures de propietat s’ha confirmat aquesta idea i el cas ha fet un gir de 180º.


L’inici del problema radica en la col·locació de 2 tanques en el camí centenari. La primera a la part baixa del camí feta amb blocs de formigó i sense cap tipus de llicència municipal. I una segona tanca a la part superior de la qual es va demanar una llicència però la construcció realitzada no es va ajustar a normativa perquè es va canviar el projecte original  i la tipologia de tancament i també perquè no es complien les distàncies que figuraven a la llicència.


Les dades recollides aquestes setmanes confirmen, a més, que la col·locació d’aquesta darrera porta metàl·lica no solament està realitzada irregularment sinó que, sorprenentment, està situada fora de la propietat de la família Plaza.
Aquesta porta metàl·lica col·locada durant el pont de la diada envaeix completament la propietat d’una altra veïna. El registre de propietat marcat en les escriptures confirmen que la finca situada a part superior de la Serra de Canyelles limita amb la sèquia anomenada Calçada del Pareta. La porta metàl·lica supera aquest límit veïnal i està instal·lada en propietat aliena.
Aquesta veïna , actualment no viu a Lleida, en tenir coneixement de la situació es va mostrar negativament sorpresa per l’utilització sense consentiment de la seva propietat.
Amb aquesta nova realitat la família Plaza queda en la mateixa situació de bloqueig que Ramaderia Pifarré perquè per accedir al camí municipal de la Serra de Canyelles ha de passar per una altra propietat privada. Tota la seva finca queda completament enclavada sense accés al camí, per fer-ho ha de passar per la propietat d’una altra veïna.
La demanda de la veïna és que es restableixi la normalitat retirant el tancament i reconeixent la servitud de pas centenària de Ramaderia Pifarré. Per altra banda la veïna ha manifestat que no tindria inconvenient a deixar ús de pas a les dues propietats, la de la família Plaza i també la de la família Pifarré. La proposta de la veïna donaria solució al conflicte de pas del camí centenari de manera definitiva.
La veïna afectada per la situació demana respecte al dret a la intimitat donat que el cas és molt públic. Qualsevol comunicació s’haurà de fer amb els seus representants legals.
Per acabar la família Pifarré convida a La Paeria a constrastar la documentació presentada, gestionar la nova situació com una oportunitat de solució i en virtut del benestar i salut animal executar l’obertura del pas de manera immediata. I ,si és el cas, fer-ho en coordinació amb el DARP.
Ramaderia Pifarré agraeix la generositat de la veïna que és filla de l’Horta de Lleida i que en tenir coneixement de la problemàtica va expressar la seva voluntat de recuperar la servitud del camí perquè ho recordava com una realitat de la seva infantesa i joventut.