divendres, 26 de febrer del 2016

PREC AL PLE DE LA PAERIA

Benvolgut Alcalde, regidors de totes les agrupacions polítiques, ciutadans i ciutadanes de Lleida. Avui justament després de 5 mesos i un dia de la moció SALVEM RAMADERIA PIFARRÉ presentem un nou prec a la nostra Paeria.Per introduir-lo recordarem que en aquella moció de fa 5 mesos vam advertir de les conseqüències de no aturar el bloqueig moral i productiu a Ramaderia Pifarré. Totes les nostres previsions d’aquell moment,  malauradament, s’han confirmat durant el temps. Dificultats en la viabilitat i el treball diari de la granja , problemes a l’hora de retirar cadàvers d’animals, gestió fora del normal per retirar animals vius, estar saturats de fems a l’explotació… ho vam dir....ha passat….i a hores d’ara ningú ha posat cap solució raonable.

Com saben l’inici del problema radica en la col·locació de 2 tanques en el camí centenari. La primera a la part baixa del camí feta amb blocs de formigó i sense cap tipus de llicència municipal i que fa pocs dies l’Ajuntament ha demanat la seva retirada oficialment i per escrit… ara després de 5 mesos… però mai es tard. I una segona tanca a la part superior de la qual es va demanar una llicència però la construcció realitzada no es va ajustar a normativa perquè es va canviar el projecte original  i la tipologia de tancament i també perquè no es complien les distàncies que figuraven a la llicència. Ara, a més, aquesta tanca ocupa una finca veïna i està fora dels límits de propietat com acrediten clarament les escriptures les quals són irrefutables.

Per tot això demanem:

1-Que tenint coneixement que La Paeria ha iniciat la tramitació del PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, NÚM 15-550, en relació a les obres executades a la Partida Caparrella nº 114 de Lleida, consistents en la col·locació d’una porta metàl·lica d’accés a la finca sense ajustar-se a condicions del títol administratiu atorgat (Llicència d’obres- exp.15-340). Demanem als responsables d’urbanisme que revisin la situació i procedeixin a la il·legalització de la tanca per no complir ni distàncies del projecte, ni tipus de tancament presentat en el projecte inicial i , a més, per haver fet la instal·lació en una finca veïna.

2-Que a més, amb les dades de propietat i les escriptures actualitzades també s’hauria de revisar la tramitació del PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT URBANÍSTICA, NÚM. DU 15-579, en relació a les obres d’ampliació de la casa executades a la Partida Caparrella nº 114 de Lleida. I procedir a les actuacions de revisió a partir de la nova documentació presentada a La Paeria.

Regidors i regidores avui serà una llarga jornada de treball per vostès, tornaran a casa amb el pes de les hores, la tensió de l’acumulació de feina i de tenir molts temes sense tancar…però demà serà dissabte i tot s’esvairà. Nosaltres estem esperant aquest dissabte des de fa més de 5 mesos i vivim continuament en la desesperança i en la sensació de la més gran injustícia….no s’ho poden imaginar.

Nosaltres seguim i seguirem demanant #solucionsramaderia x #salvemramaderia perquè l’energia que ens mou és neta i clara i perquè el nostre combustible és la nostra família, la gent amiga de l’Horta on ens hem criat i també el caliu de molta ciutadania lleidatana que ens fan sentir cada dia el seu suport autèntic i sincer.

Per acabar…. Avui tornaré a casa i la resta de la família i molts amics i amigues em preguntaran…. Què ha dit La Paeria? M’agradaria dir-los que no hem escoltat excuses, que no hem tornat a veure com les institucions es passen la pilota….m’agradaria dir als nostres… a tota la ciutadania lleidatana que tenim esperança per un missatge en forma de propostes futures i reals a la nostra situació…m’agradaria sentir… FETS.

Gràcies a tots per la seva atenció. Que acabin de passar un bon dia!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada